අල්ලස් ගත් පැල්මඩුල්ල පොලීසියේ සැරයන්වරයෙකු අත්අඩංගුවට

44

පැල්මඩුල්ල පොලීසියේ  අපරාධ විමර්ශන  අංශයේ පොලිස් සැරයන්වරයෙකු  පුද්ගලයකුගෙන්  රුපියල් 50,000 ක අල්ලස් මුදලක්  ලබාගැනීමේ චෝදනා මත අල්ලස් කොමිසම මඟින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පැල්මඩුල්ල අධිකරණය ආසන්නයේදී අදාළ පොලිස් සැරයන්වරයා විසින් අල්ලස ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන

නඩුවකට අදාළව පැමිණිල්ලේ මුල් පිටපත් සහ සාක්කි සම්පිණ්ඩන සහිත වාර්තාවක් ලබා  දීම සඳහා සැරයන්වරයා මෙම පුද්ගලයාගෙන්  අල්ලස් ඉල්ලා තිබේ.

සැකකාර සැරයන් බලන්ගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.