උණුසුම් පුවත්

වසා තිබු දුම්රිය ගේට්ටුවෙන් රිංගා ගිය අට දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

දුම්රිය ධාවනයවන නිසා වසා තිබු ගාල්ල කටුගොඩ දුම්රිය හරස් ගේට්ටුවෙන් රිංගා ගිය යතුරුපැදිකරුවන් අට දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත් බව දුම්රිය ආරක්ෂක අංශය පවසයි.

මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ කොළඹ සහ බෙලිඅත්ත අතර දුම්රිය කීපයක් ධාවනය වන නිසා කටුගොඩ දුම්රිය හරස් මාර්ගය වසා අනතුරු ඇගවීමේ සංඥාද නිකුත් වෙමින් තිබියදී ඒ ගැන නොතකා මෙම යතුරුපැදිකරුවන් වසා තිබු ගේට්ටුවෙන් රිංගා යමින් සිටින විට දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරීන් මොවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මොවුන්ට විරුද්ධව අධිකරණයේ නඩු පැවරිමට නියමිතව තිබේ.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.