ධීවර රාජ්‍ය ඇමතිගේ ඉල්ලීමට – ගම්පහ දිසා වන නිලධාරිණියගෙන් දැඩි ප්‍රතිචාරයක්

රාජ්‍ය ඇමති සනත් නිශාන්ත මහතා හා හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා ප්‍රධානත්වය දරමින් පැවැත්වූ රැස්වීමකදී කඩොලාන පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් නොබියව තම අදහස් පළ කළ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරී දේවානී ජයතිලක මහත්මිය පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි අවධානයක් යොමුව තිබේ.

[is_videos]

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.