මාන්කුලම් රෝහල් භූමියෙන් හමු වූ අස්ථි කොටස් මහේස්ත්‍රාත් පරික්ෂා කරයි..

මුලතිව්, මාන්කුලම රෝහලේ නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් සකස් කිරීමට බිම සකස් කිරීමේදී හමු වූ අස්ථි කොටස් පරීක්ෂා කිරීම මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් එස්.ලෙනින්කුමාර් මහතාගේ අධික්ෂයෙන් අද (12) දින සිදුකෙරිණ.
මුලතිව් මාන්කුලම රෝහලේ නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් සකස් කිරීමට සේවකියන් පිරිසක් විසින් බිම සකස් කිරීමේදී අදාළ ස්ථානයේ තිබි මිනිස් අස්ථිවලට සමාන අස්ථි කොටස් කිහිපයක් ඊයේ (11) දින මතුව තිබිණි.
නව වාට්ටු සංකීර්ණය සකස් කරන ස්ථානය පළමුව බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශ හරහා පරීක්ෂා කිරීමට ලක්කළ අවස්ථාවේදී එහි සේවකයින්ට අදාළ අස්ථි කොටස් හමුව තිබිණ.
අස්ථි කොටස් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් මාන්කුලම පොලිසිය මගින් මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ ස්ථානය ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීම මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අධික්ෂණයෙන් සිදු කෙරිණ.
මහේස්ත්‍රාත්වරයා අද (12) දින අදාළ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව පැවසූවේ බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශ නිලධාරීන්, පුරාවිද්‍ය නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන් සහභාගි කරවාගෙන හෙට (13) දිනයේදී සිට කැනීම් ආරම්භ කරන ලෙසයි.
මීට පෙර මන්නාරම තිරුකේදීශ්වරන් ප්‍රදේශයේදී හා මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයේදීද මිනිස් අස්ථි කොටස් හමුවු අතර,  පසුව කැනීම් තුළින් අනාවරණය වුයේ අදාළ ස්ථාන පැරණි සුසාන භූමි පැවති බවටය.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාන්කුලම පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවයි.
post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.