උණුසුම් පුවත්

2020 සිංගප්පූරුවේ හොඳම ගෘහස්ථ සේවිකාව ශ්‍රි ලංකාවෙන්…

සිංගප්පූරුවේ ගෘහස්ථ අංශයේ සේවිකාවක වශයෙන් සේවය කරන ශ්‍රි ලාංකික කාන්තාවක් වන පී.ජසින්තා මහත්මිය 2020 වසරේ හොඳම විදේශීය ගෘහස්ථ සේවිකාව ලෙස සම්මාන හිමි කර ගත්තාය.

එරට රැකියා නියෝජිතයින්ගේ සංගමය මගින් ඇයට හිමි සම්මානය හා සිංගප්පූරු ඩොලර් 2000ක් (ආසන්න වශයෙන් රු.260000.00) ත්‍යාගය වශයෙන් ලබා දී තිබේ

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.