රාජගිරිය වගුරු බිමේ ගින්නක්…

රාජගිරිය, බුත්ගමුව මාර්ගය ආසන්නයේ පිහිටි පෙරේරා මාවතට ආසන්න වගුරු බිමක ගින්නක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සහය ලබා දීමට බෙල් 212 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටරයක්  යොදවා ඇති බවයි ගුවන් හමුදාව සඳහන් කරන්නේ

ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවන රථ හතරක්ද පිටත් කර යවා තිබෙන බවයි කෝට්ටේ ගිනි නිවීම් ඒකකය සඳහන් කරන්නේ.

වගුරු බිමක මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බැවින් ඊට ලඟා වීමට ගිනි නිවීමේ භටයින්ට අසීරුව තිබෙනවා.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.