උණුසුම් පුවත්

එංගලන්ත ක්‍රිකට් පිළ දිවයිනට…

එංගලන්ත ක්‍රිකට් පිළ ශ්‍රී ලංකාවේ තරග සංචාරයක් සදහා අද දහවල් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණියහ .

ඔවුන් දහවල් 2.10 ට අබුඩාබි සිට පැමිණි ඉටිහාඩ් ගුවන් සේවයේ ඊ.වයි. – 264 දරන ගුවන් යානයෙන් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබුණි .

මෙම  ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් විශේෂ ආරක්ෂාවක් යටතේ කොළඹ බලා රැගෙන ගියහ

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.