උණුසුම් පුවත්

මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ ඩිංගි යාත්‍රා හතක් ඉන්දීය වෙරළ ආරක්ෂක බළකාය යලි භාර දෙයි..

කච්චතිව් මංගල්‍ය සඳහා බැතිමතුන් පැමිණි ඩිංගි යාත්‍රා හතක් මුහුදේ පාවෙමින් තිබියදී ඉන්දීය වෙරළ ආරක්ෂක බළකාය විසින්  නාවික හමුදාව වෙත භාරදී තිබේ.

කච්චතිව් ශන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ දේව මෙහෙයට සහභාගීවූ බැතිමතුන්ගේ ඩිංගි යාත්‍රා හතක් කිසිවෙකු නොමැතිව ඉන්දියාව වෙත ගසාගෙන යමින් තිබියදී එය ඉන්දීය වෙරළ ආරක්ෂක භටයින්ට නිරීක්ෂණය වීමෙන් අනතුරුව බෝට්ටු සියල්ල නාවික හමුදාව වෙත භාරදී ඇත.

නාවික හමුදා මධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පැවසූයේ ධීවර ඩිංගි යාත්‍රා මගින් පැමිණි බැතිමතුන් දේව මෙහෙයට සහභාගීව සිටින අවස්ථාවේ මෙම බෝට්ටු ගසාගෙනගොස් ඇති බවත්ය.

එලෙස ගසාගෙනගිය බෝට්ටු ඉන්දියානු මුහුදු සීමාවට පැමිණ ඇති අතර පසුව ඉන්දීය වෙරළ ආරක්ෂකයින් විසින් එම බෝට්ටු යළි නාවික හමුදාව වෙත භාරදී තිබේ.

නාවික හමුදාව වෙත භාරදුන් ඩිංගි යාත්‍රා සියල්ල කච්චතිව් මංගල්‍යට පැමිණි යාත්‍රා හිමිකරුවන් වෙත භාරදී ඇති බවද නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.