උණුසුම් පුවත්

පුත්තලම, හලාවත සහ කොච්චිකඩේට පොලිස් ඇදිරි නීතිය පනවයි..

පුත්තලම හලාවත පොලිස් අධිකාරී බල ප්‍රදේශය සහ මිගමුව පොලිස් අධිකාරී බල ප්‍රදේශයේ කොච්චිකඩේ පොලිස් වසමට       2020-03- 18 දින සවස 4.30 සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු පොලිස් ඇදිරිනීතිය පනවා ඇත.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.