උණුසුම් පුවත්

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය සඳහා අපේ ජනබල පක්ෂය නාමයෝජනා බාරදී තිබේ..

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය සඳහා අපේ ජනබල පක්ෂය නාමයෝජනා බාරදී තිබේ

අතුරලියේ රතන හිමියන්ගේ නායකත්වයෙන් අපේ ජනබල පක්ෂය වන්නි දිස්ත්‍රික්කය සඳහ ද නාමයෝජනා බාරදී තිබේ. කොළඹ, කුරුණැගල. කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ලබාදුන් නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වුවත් අනිකුත් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ලබා දුන් නාමයෝජනා මැතිවර කොමිසන් සභාව පිළිගෙන තිබෙනවා. මුල්වරට වන්නි දිස්ත්‍රික්කය සඳහා තරඟ කරන අපේ ජනබල පක්ෂයට ඊයේ ඒ ප්‍රදේශවල සිංහල, දෙමළ ජනතාව උණුසුම් සුහද පිළිගැනිමක් හිමිවිය..

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.