උණුසුම් පුවත්

ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග බදුල්ලේ තත්වය…

ජයලත් දිසානායක – බදුල්ල

ඊයේ (20) සවස 6’00 සිට රට පුරා ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග බදුල්ල නගරයේ සෑම කඩ සාප්පුවක්ම වසා දමා තිබූ අතර නගරය දැඩි  පාලුවට ගොස් තිබූණි.
කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය කේෂ්ත්‍රයේ නිළධාරීන් සහ පොලීසියේ නිළධාරීන් තම අත්‍යාවශ්‍ය රාජකාරීන් වල නිරතවනු දක්නට ලැබුනා
අත්‍යාවශ්‍ය රාජකාරී සඳහා පැමිණෙන රථ වාහන ඇතු`ථ සිය`ථම රථවාහන බදුල්ල පොලීසියේ රථවාහන අංශය විසින් විශේෂ පරීක්ෂා කිරීමකට ලක් කරනු ලැබීය.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.