උණුසුම් පුවත්

ඉදිරි මැතිවරණ කටයුතු පිළිබද ගැසට්ටුවක්..

දැනට පවතිනි කොරෝනා වෛරසය පැතිරියාම හේතුකොට ගෙන මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් මස 25 වෙනිදා නොපවත්වන බව අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයකින් නිකුත් කර තිබේ ..
අප්‍රේල් 30 වෙනිදා පසුවී දින 14 කට පසු මහමැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනයක් නියම කරගන්නා බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාව එම ගැසට්ටුවෙන් දන්වා තිබේ.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.