උණුසුම් පුවත්

පොලිස් අදිරිනීතිය දිර්ඝ කෙරේ..

කොරෝනා වෛරසය වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස දැනට පනවා ඇති පොලිස් ඇදිරි නීතිය පහත සඳහන් පරිදි පැනවීමට කටයුතු කරන බවට පොලිස්පති තුමාගේ අත්සනින් යුතුව පොලිස් මුලස්ථානයෙන් දන්වා ඇත.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.