උණුසුම් පුවත්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රථිපල නිකුත් කිරිම ප්‍රමාද වේ

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රථිපල මාර්තු මස අවසන් සතියේදී නිකුත් කිරිමට නියමිතව තිබුනද රටේ පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රථිපල නිකුත් කිරිම ප්‍රමාද වන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.