උණුසුම් පුවත්

කොළඹ ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක 08 ක ඇදිරිනිතිය හෙට උදේ 06ට ඉවත් කෙරේ

ඇදිරීනිතිය පැනවීම සහ ඉවත් කිරිම සම්බන්ධව පොලිස් මුලස්ථානය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත පහතින් එම නිවේදනය දක්වා ඇත..

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.