උණුසුම් පුවත්

දාන මාන ප්‍රත්‍ය අඩුපාඩු විහාරස්ථාන දන්වන්න..

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රට තුල මේවන විට ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වය හමුවේ දාන මාන ප්‍රත්‍ය පහසුකම් නොමැති, අග හිඟ කම් ඇති,විහාරස්ථාන වේනම් ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසීමට සමස්ථ ලංකා සාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලය සූදානම්ව සිටින බැවින්, එවැනි විහාරස්ථාන සම්බන්ධ තොරතුරු ප්‍රාදේශීය සාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල ගරු ලේඛකාදීකාරි ස්වාමින් වහන්සේලා මගින් දැනුම්දිමට කරන ලෙස සමස්ථ ලංකා සාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ලේඛකාදීකාරී ගෝණදුවේ ගුණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ දන්වා සිටී.

උන්වහන්සේ මේ පිළිබද මාධ්‍ය දැනුවත් කිරිමේ ලිපයක් මගින් පහත දුරකතන අංක සඳහන් කර ඇත

දුරකතන අංක

071 4422006
038 2232868
071 4394449
037 2267225

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.