උණුසුම් පුවත්

දෛනිකව ජීවිකාව ගෙන යන බදුල්ලේ ජනතාවට නොමිලේ වියළි ආහාර

බදුල්ල ප්‍රදේශයේ දෛනික කටයුතු සිදුකරමින් ජීවිකාව ගෙනගිය පවුල් වෙනුවෙන් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය නොමිලේ ලබාදීමේ කටයුත්තක් බදුල්ල මහ නගර සභාවේ මැදිහත්වීමෙන් දියත් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.
24වන දින විශේෂ සභාවක් කැඳවමින් මෙම යෝජනාව සභාවට ගෙන එමින් සභාවේ මුදල් වලින් මෙම ආධාර ලබාදීමට පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් සිය`ථ දෙනා එකඟ විය.
ඒ අනුව ප්‍රදේශයේ හඳුනාගත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙනුවෙන් මෙම වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදීමට කටයුතු කරනා බවයි බදුල්ල නගරාධිපති ප්‍රියන්ත අමරසිරි මහතා සඳහන් කලේ.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.