ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය විසින් රුපියල් මිලියන 2.5 මුදලක් කොවිඩ් 19 අරමුදලට..

ජනාධිපත් තුමා විසින් පිහිටුවන ලද කොවිඩ් 19 සඳහා වන සෞඛ්‍ය සහ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය විසින් රුපියල් මිලියන 2.5 මුදලක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පසුගිය දා පරිත්‍යග කරන ලදි.

එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ මෙම හදිසි තත්ත්වය හමුවේ ආපදාවට ලක්ව සිටින ජනතාව වෙත සහන සැලසීම සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි අරමුදලක් පිහිටුවීම ඉතාම කාලෝචිත බවයි.

මෙම සංගමයේ සභාපති ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා විසින් මෙම මුදල් පරිත්‍යාගය ජනපති තුමාට බාර දෙන ලදි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.